• English
  • български

Билките, отглеждани от децата от Комплекса за социални услуги и техните, ръчно изработени изделия, привлякоха много български и чуждестранни гости към Благотворителния щанд във фоайето на Канев център.

Импровизираният Базар беше организиран по покана на Русенски университет във връзка с 21-та годишна среща на Европейска мрежа по ерготерапия във висшето образование.

Бъдещите специалисти по ерготерапия на Русенки университет от години помагат на децата с увреждания от т.нар. „Розова къща“ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, а между сдружение „Еквилибриум“ и Русенски университет съществуват прекрасни връзки и партньорство.

Гостите на годишната среща от Ирландия, Германия, Швеция, Великобритания, Франция и много други страни от цяла Европа с интерес питаха и слушаха за работата на русенското сдружение и програмите, които то развива  в подкрепа на децата в риск и техните семейства.

Бяха щедри и искрено се радваха на изделията, направени от самите деца.

Сумата от 140 лева, набарана по време на Благотворителния щанд ще помогне децата от Комплекса да продължат да творят красиви неща в клубовете по интереси, да развиват нови умения и потенциала си.