• English
  • български

DSC_0209TBI Bank, благодарение на новата търговска кампания на банката „Спорт за по-добър живот на децата“, ще подпомогне 20 деца от Русе, като им осигури конна терапия. TBI Bank дарява по 1 лев за всеки кредит със срок до 1 година и по 2 лева за всеки кредит над 1 година. Кампанията се организира с подкрепата на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и се реализира от СНЦ „Еквилибриум“ за град Русе.

От няколко години сдружение „Еквилибриум“ работи за развитие и надграждане на терапевтичната и социализираща работа за деца в неравностойно положение, чрез съвместни проекти с конните бази в град Русе. Практиката ни показва, че хипотерапията дава изключително добри резултати при децата с двигателни и ментални затруднения, но също така конния спорт, взаимодействието с жокеи, треньори и животни и участие в грижите за конете, оказва благотворно влияние при деца с проблемно поведение и социална дезадаптация.

Проектът „Спорт и терапия за деца, с помощта на коне“, който ще реализира „Еквилибриум“, с подкрепата на TBI Bank  и  Фондация „Помощ за благотворителността в България“,   ще даде по-големи възможности за достъп и участие на нуждаещи се деца със специални потребности, деца със социална дезадаптация и проблеми в поведението от гр. Русе.

Участниците в проекта ще бъдат разделени в две групи. Първата група се състои от 10 деца, които са с различни двигателни и мeнтални затруднения с поставени диагнози като: ДЦП, умствено изоставане, разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието, слепота и др. Пет от тях са настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания  (ЦНСТДМУ). Останалите живеят и учат в гр. Русе и се отглеждат от своите родители.

Децата от втората група ползват услуги в Центъра за работа с деца на улицата (ЦРДУ) към Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе. Те са физически и психически здрави, но имат проблеми, произтичащи от семейната и социалната среда, в която живеят. При тях се наблюдават различни  отклонения в поведението, липса на мотивация за учене и посещаване на училище, липса на устойчивост на вниманието, проблеми в общуването, социализацията и реализацията.

С въвеждането на ездата и грижата за животните, като терапевтично и възпитателно средство децата стават активни участници в един нов социален процес. Те възприемат по нов начин ограниченията си и най-вече възможностите си, стават по-самостоятелни, развиват чувство на отговорност и по-добро самочувствие.

Проектът на „Еквилибриум“ ще стартира през месец септември 2016 година.