• English
  • български

Веднъж месечно, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе организираме среща с представители на образователната общност в града ни – учители, психолози и педагогически съветници.

Заедно със специалистите от КСУДС те обсъждат въпроси от своята практика, обменят опит и най-вече – тази ресурсна група осъществява връзката между двете важни сфери – социална и образователна.

СОУ „Васил Левски” в Русе е едно от най-големите училища на Балканите и членове на неговия колектив също участват в Ресурсната група на КСУДС. По тяхна покана точно преди коледната ваканция, през декември 2009, наш екип направи кратки демонстрационни сесии с три групи ученици от различни възрасти – 1-4 клас, 5-8 клас и 9-11 клас. След като се запознаха с потребностите и очакванията на децата във всяка възрастова група, специалистите от КСУДС започнаха работа по изготвяне на цялостна програма от обучения. Тя ще се реализира в следващите няколко месеца и се очаква да вземат участие между 70 и 80 деца. По такъв начин ще използваме опита си, за да подпомогнем педагозите и училищното ръководство за справяне с трудното поведение, което се наблюдава при учениците.

Предвидени са и серия тренинги за възрастни, които ще се реализират паралелно на работата с децата. Чрез тези обучения участниците в Ресурсната група ще имат възможност да се запознаят със съвременните идеи за преодоляване на трудното и предизвикателно поведение при работата с деца и млади хора не само в класната стая, но и в неформални групи, извънкласни занимания и други подобни.