• English
  • български

Процесът на деинституционализация на децата в България е предизвикателство и в същото време е барометър за хуманността и зрелостта на обществото ни, т.е. на всички нас като хора и специалисти.

Като модел на грижа новите резидентни услуги в общността, за разлика от институционалния модел не разглежда децата изолирано, а във връзка с основните грижещи се за тях възрастни, съседите, училището, услугите, които посещават, приятелите, не на последно място – биологичните им семейства (защото много от децата в Домовете за деца лишени от родителска грижа имат семейства), разширените им семейства и по-широката общност.

Всички тези фактори прибавени към институционалните последствия при децата и високите очаквания и изисквания към персонала правят нещата сложни и нелеки.

Всичко това е предизвикателство, пред което се изправяме и с което трябва да се справим в името на по-доброто бъдеще както за децата, така и на по-облекченото ежедневие на персонала и  на бъдещото развитие на този тип услуги в общността.

Предлагаме ви техники, методи и подходи, които да ви помогнат в тази посока и са базирани на Конвенцията за правата на децата, без това да е просто сух нормативен акт, а инструмент за  въвеждане на правила, които децата да искат да спазват и за дейности, които и те и вие да ви е приятно и леко да правите заедно.

Галина Бисет: Галина e създател и движещата сила на „Еквилибриум“. Експерт в деинституционализацията  и развиване на услуги, които помагат на децата да останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната. Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина управлява проекти в Централна и Източна Европа, неразривна част, от които са политиките за включването на децата и правото им на мнение за всичко, което се отнася до тях самите. Галя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение в България. Тя е високо квалифициран аниматор, който може да осигури практическо вникване в силата на играта. Неин „специалитет” е груповата работа с деца и младежи, а и тънките трикове за създаване на положителен публичен имидж и вдъхновяващата реклама.