• English
  • български

Участието на децата е фундаментален принцип на Конвенцията на Обединените нации за правата на детето и това не е случайно. Единствено чрез активното участие във всичко, което ги касае, те могат да приемат и разбират правила и норми, причини и следствия. Могат да се научат да поемат отговорност за собствените си избори, решения и уверено и творчески да създават бъдещето си.

Възрастните сме тези, които можем и трябва да ги подкрепим в това. Не е толкова сложно! Нужно е уважение, разбиране, търпение и много креативни подходи, които да провокират потенциала, който всяко дете носи. Предлагаме ви само това, което сме се убедили, че работи!

Галина Бисет: Галина e създател и движещата сила на „Еквилибриум“. Експерт в деинституционализацията  и развиване на услуги, които помагат на децата да останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната. Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина управлява проекти в Централна и Източна Европа, неразривна част, от които са политиките за включването на децата и правото им на мнение за всичко, което се отнася до тях самите. Галя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение в България. Тя е високо квалифициран аниматор, който може да осигури практическо вникване в силата на играта. Неин „специалитет” е груповата работа с деца и младежи, а и тънките трикове за създаване на положителен публичен имидж и вдъхновяващата реклама.