• English
  • български

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ е създадено през 2004 година, а през 2010 г. е регистрирано в обществена полза. Подкрепяме деца, млади хора и техните родители да укрепват личните си ресурси и да гледат с ентусиазъм към бъдещето. Имаме дълга история на подкрепа на най-уязвимите деца и семейства на територията на Област Русе.

С привлечени от нас ресурси сме създали множество иновативни услуги и програми в подкрепа на децата и семействата в България. Управляваме 11 социални услуги за деца и семейства в риск – едни от най-тежките услуги в гр. Русе и гр. Бяла.

Предоставяме грижа с най-високо качество, което е възможно благодарение на всички допълнителни ресурси, които инвестираме, тъй като държавно делегираните бюджети за социалните услуги са абсолютно недостатъчни и могат да гарантират само грижа на базисно ниво. Именно за това смятаме, че внесения ПГ „Обединени патриоти“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона юридическите лица с нестопанска цел, вх. № 054-01-60 от 1 юли 2020 г. е тревожен сигнал и застрашава демокрацията в страната, както и правото ни на достойно съществуване и работа в името на най-уязвимите групи в страната.