• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 17.04.2012 споделихме положителните резултати и опита си от проекта „Деца срещат своите нови приятели – конете“.

На кръгла маса в зала „Култура” на Община Русе 25 деца от Русе имаха възможността седем месеца да участват в занимания, включващи терапевтична и конна езда, в рамките на проект „Деца срещат своите нови приятели – конете”.

Бяха сформирани две групи – на деца със специални потребности и на деца с дестабилизирано социално положение.

Проектът се реализира от Клуб по конна езда „БТБ – Русе”, сдружение „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” – Русе по Програма „Европейски политики и гражданско участие”, проект „Овластяване на безвластните по време на криза” – фаза 2, приоритет 2: „Подобряване достъпа до услуги в общността на групи в неравностойно положение на местно, регионално и национално ниво” и се финансира от Тръст за гражданско общество в централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София. Проектното предложение на консилиума от трите русенски организации бе одобрено след проведен конкурс между повече от 130 кандидатури.

Чрез рехабилитационните сеанси се достигна до физическо и емоционално укрепване на 6 деца и 1 младеж от Центъра за настаняване от семеен тип – „Розовата къща” и 5 деца със специални потребности, клиенти на Центъра за обществена подкрепа на Комплекса.

13 деца и младежи с проблемно поведение, хиперактивност или такива от рискови групи, клиенти на Центъра за работа с деца на улицата, имаха възможност да се справят с проблеми в общуването, самооценката си, да придобият малко повече увереност в себе си и да преодолеят някои от страховете си, чрез активното общуване с конете, грижите за тях и не на последно място общуването с природата.

Зад ползата и необходимостта от предлагането и развитието на такъв тип услуга застанаха презентаторите на събитието – Стоянка Йорданова – ръководител на проекта от страна на конен клуб „БТБ-Русе”, Милена Влахова – директор на Комплекса, Надежда Петрова – ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип и колегите и партньори от Клуб „Отворено общество – Русе“ – модератори на срещата.

Директорът на Комплекса – Милена Влахова допълни личните си наблюдения от положителния, комплексен ефект от хипотерапията и общуването с конете върху децата, като добави в изложението си и чисто научни факти:

„Терапевтичната езда допринася за подобряване на физическото здраве – мускулите на коня предават 110 импулса в минута. Тези вибрации преминават към ездача през гърба на коня и осигуряват движението напред-назад, нагоре-надолу и наляво-надясно. Това осигурява интензивна тренировка на мускулите, контролира мускулното напрежение, предотвратява контрактури, подобрява стойката и др.

Хипотерапията стимулира развитието на собствената значимост и сили. Придвижвайки се върху гърба на едно силно животно, което самостоятелно управляват, децата придобиват увереност и самочувствие, а доверието, което се развива у децата към коня, впоследствие се развива и в по-голямо доверие към хората”.

Надя Петрова доказа със снимки и емоционален разказ лечебната сила на коня, разказвайки какво въздействие е имала терапевтичната езда върху всяко едно от децата от „Розовата къща”. Силните емоции, които са имали възможността да почувстват и чисто физическите ефекти върху децата с ДЦП на долните крайници, наблюдавани с изненада и радост и от кинезитерапевта Елина Тодорова, се усещаха дори от снимките на децата по време на заниманията им на хиподрума.

Презентацията си Надя завърши с мисъл на френския професор Лаллери, специалист в областта, която много точно обобщава убеждението около което всички участници в проекта са обединени: „Разходките с кон дават чувство за независимост, предизвикват те да се адаптираш към обстоятелствата, разбираш, че е възможно да живееш с удоволствие, а не само със стрес и страдание.”

Прочетете повече за проекта ТУК