• English
  • български

Дейвид Бисет

PRIDE 2014 (4)За втори път Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Русе подготвя група от кандидат – приемни родители по американската програма ПРАЙД .

Тя е (материали за родители за информация, развитие и образование) предназначена за обучение на кандидат – приемни семейства и кандидат – осиновители.

Програмата е създадена, за да повиши качеството на приемната грижа и услугите по осиновяването, като предлага стандартизиран и структуриран модел за набиране подготовка и подбор на приемни родители и осиновители. ПРАЙД помага на…

folded-arrow1

На 29-ти и 30-ти юли председателят на Еквилибриум, Дейвид Бисет, посети заседанието на управленския комитет, провеждащо се в румънския олимпийски спортен център край езерото Снагов.

ChildPact е местна коалиция за защита правата на детето в черноморските и балканските държави, от които представители в организацията имат Албания, Армения, Грузия, Азербайджан, България, Сърбия, Румъния, Молдова и Косово.

Участниците обсъждаха въпроси свързани с устава на организацията и зададените цели, и се подготвиха за конференция насочена за септември, която има за цел да събере…

folded-arrow1