• English
  • български

Игротека за родители

Период на изпълнение: януари 2015 – декември 2017 година

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Развиване на устойчива мотивация, знания, умения и опит у родители от ромски произход  за посрещане на нуждите на децата в най-ранна детска възраст (0 – 3 г.) /ранно детско развитие/, които да доведат до правилното и здравословно развитие на децата, както и до повишена здравна култура на майки и бременни от ромски произход, свързана със здравословни репродуктивни…

folded-arrow1