• English
  • български

Нашата мислия

DENI9705Този въпрос изкристализира през изминалата година в работата по проект, реализиран от Еквилибриум и Клуб „Отворено общество –Русе“.

Проектът „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“, финансиран от Българо – швейцарската програма за сътрудничество подсказа и повечето отговори на въпроса.

Дейвид успя да  направи поредица от срещи и фокус групи с екипите на няколко от водещите Центрове за обществена подкрепа в страната и въз основа тези срещи и…

folded-arrow1

Укрепване на личните ресурси: насърчаване на ентусиазъм за бъдещето

Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат, условията, при които живеят. Когато животът е труден за майките и татковците, това рефлектира още по-силно върху децата им.

Можете да се запознаете с годишните доклади на Еквилибриум по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ:

Децата не могат да изберат да не се раждат в неравностойно положение поради бедност, социално изключване, увреждане или обучителни затруднения. Те са принудени да живеят в…

folded-arrow1

Това е разказ от първо лице за летния лагер на децата, които са потребители на услугата „Център за работа с деца на улицата” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе с доставчик Сдружение „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество – Русе”.

Лагерът се проведе в Общински детски комплекс в Природен парк „Шуменско плато” в средата на юли благодарение на средствата, събрани от благотворителни кампании на сдружение „Еквилибриум” през годината, които бяха подкрепени от гражданите на Русе, много…

folded-arrow1