• English
  • български

Доброволецът на „Еквилибриум“ – Рая Димитрова, заедно с психолога от организацията Александър Панайотов взеха участие в организираната във Велинград пролетна среща на „Мегафон“. Това е младежка мрежа, която е част от Национална мрежа за децата. Тя работи за отстояване интересите на младите хора и за оказване на съдействие в разрешаването на проблемите им.

Целта на пролетната среща бе подготовката на Годишната среща през месец юни и изясняване на дейностите на участниците в „Бележник на правителството 2017“ и номинациите за наградите „Златна ябълка“. Рая Димитрова участва в изготвянето на „Бележник на правителството 2017“ и има ангажимент за подготовка на видеоклип до края на месец май. По време на трите дни на пролетната среща, младежите доброволци от цялата страна участваха в сесии за екипна работа, умения за изразяване на мнение и други.

Ето и какво споделя самата Рая: „Фасилитаторите организираха една сериозна, „голяма“ игра  за построяване на „град на Мегафон“, която според мен съчетаваше всичко нужно за сплотяването на един такъв екип от възрастни и млади и за много важното разбирателство между хора с различни мисии но еднаква мащабна цел. Много ценното за мен в тази игра беше времето за дискусия между всички участници което ни беше дадено за да се обединим под едно удовлетворяващо всички решение без което не можехме да продължим. Накратко този път акцентът беше върху взаимоотношения възрастни- знаещи и млади- идейни и действащи, които заедно и само заедно могат да постигнат промените нужни на младите. Работя по проект, който да обсъдим с екипа на „Еквилибриум“, след което до средата на май да заснема видео и да го представя на Национална мрежа за децата. Целта на видеото е да представя проблем на младите в Русе и предложения за решението му. Нямам търпение за следващата Годишна среща през юни.“