• English
  • български

На 10-ти април „Еквилибриум“ беше домакин на официално събитие в читалището на Община Бяла.

Мястото беше много подходящо, за да бъде запозната местната общност със социалните услуги, които предоставя „Еквилибриум“ в  Бяла от юли 2016 година. Да бъде обяснена подкрепата, осигурена от екипа на организацията, базиран в Русе и всичко, заложено в контекста на мисията на „Еквилибриум“ – да помагаме на семействата да бъдат устойчиви и да създаваме по-силни общности.

Бяха представени членовете екипите на ни в двете услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Бяла. Те изнесоха кратки презентации за постигнатото в ЦСРИ, а децата от ЦНСТДМ подкрепиха презентациите  със своето живо музикално участие и показаха как им подпомагаме да откриват талантите си и да градят успешно бъдеще.

Милена Влахова, директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, изнесе презентация за философията и принципите на работните практики на „Еквилибриум“, които прилагаме в двете услуги. Тя представи проблемът – стила на привързаност в ранното детство и от друга страна решенията – подходи за справяне с проблемите в привързаността и изграждане на резилианс (устойчивост).

С помощта на уникален театър на сенките и кратко филмче, заснето в Русе, екипът ни демонстрира начина, по който помагаме гласът на младите хора да бъдат чути. Изказваме специални благодарности на нашия социален работник Валерия Николова за вдъхновяващото ѝ представяне като ръководител на децата от ОУ „Иван Вазов“ – автори, сценаристи и актьори в театъра на сенките,  чрез който отправят послание за позитивно родителство и възпитание.

Заместник-кметът на Бяла г-н Евгени Димов изрази личната си подкрепа за работата на „Еквилибриум“ в Бяла и отчете големия напредък, а Кристина Георгиева (Директор на РДСП) приветства иновативните ни подходи в предоставянето на социални услуги в Русенски регион.

Членове от ръководството на „Еквилибриум“ бяха на разположение, за да подкрепят екипа в Бяла и да разговарят с гостите.