• English
  • български

Проектът е насочен към развиването на училището като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център.

Целта е децата и педагогическия персонал в тези училища да постигат възможно най-добрите резултати, да се чувстват добре, да имат изградено доверие, споделени ценности и партньорство с родители, неправителствени организации, бизнес, институции и други заинтересовани страни, част от общността. Първата фаза на проекта стартира през есента на 2014 г., като в нея участват 13 училища от цялата страна. През есента на 2016 година проектът навлиза в своята втора фаза, в която са включени нови 20 български училища. По този начин са обхванати 33 училища от цялата страна. Проектът приключва през м. юни 2018 г. с възможност на продължаване и разширяване на обхвата на дейността им според резултатите, показани при развитието на модела в този период.

Една от промените в начина на организация и подкрепа към училищата през втората фаза на проекта е преминаването от индивидуален модератор към организация – член на Национална мрежа за децата /каквато е СНЦ „Еквилибриум“/, която да подкрепя работата на училищата, като целта е да максимизира възможностите за училището като се ползва целия ресурс на организацията и съответно Национална мрежа за децата, както и да допринесе за споделяне на натрупания опит, учене, добри практики и устойчивостта на проекта като цяло.

В периода 20 януари – 24 януари 2017 г. представител на сдружението участва във въвеждащо обучение по проект: „Училището като център в общността“ на НМД. По време на 5 дневното въвеждащо обучение, 53 участници, представители на училищата и неправителствени организации, които ги подкрепят се запознаха с философията, визията за проекта и получиха основни насоки за предстоящите дейности. Споделената информация от модератори, участващи в първата фаза на проекта бе изключително полезна за новите участници.

Включването на „Еквилибриум“ цели да мултиплицира опита на организацията, натрупван повече от 15 години в сферата на формалното и неформалното образование, така че българските училища да се превърнат в пространство, което мотивира децата, създава им възможности за развитие на най-доброто, на което са способни и създава критично мислещи индивиди, а не маса, която се примирява със случващото се или бягащи от действителността (и страната)  млади хора.

„Еквилибриум“ беше избрана за партньорска организация от СУ „Христо Ботев“ – град Кубрат, а модератор от страна на организацията ще бъде Пламена Стефанова (Управител на двете къщи за деца и младежи с увреждания – „Любов“ и „Надежда“), която е част от екипа повече от 10 години, има опит в социалната работа и програмите и кампаниите, които „Еквилибриум“ прилага от години в редица русенски училища.