• English
  • български

Екипът на Центъра за работа с деца на улицата (ЦРДУ) към Комплекса за социални услуги за деца и семейства се включи в националната кампания „Да бъдеш баща”, като прие предизвикателството на Асоциация родители под наслов „Връзката е важна”, отбелязвайки на 21.06.2020 г. международния ден на бащата.

При спазване на противоепидемичните мерки, за потребителите на социалната услуга –  деца, майки и бащи бе подготвен специален празник, посветен на бащинството и родителската грижа. Още в самото начало участниците бяха провокирани да се замислят, кои са най-ценните неща в живота им, а споделеното от тях бе много емоционално. Деца и възрастни обединиха усилията си в скаутска задача и се научиха да връзват едни от най-популярните скаутски възли – Водачески, Спасителен и Възел на приятелството, които пресъздават грижата един към друг, взаимно доверие, зачитане, подкрепа, здравата връзка между тях и възможността децата да бъдат самостоятелни с помощта на родителска подкрепа. Участниците бяха провокирани да търсят отговор на въпроса „Колко здрава е тяхната връзка?” и в серия от интерактивни игри и забавления.

Денят се превръща в традиционен празник по инициатива на Асоциация „Родители“