• English
  • български

Коалиция “Детство 2025” и Национална мрежа за децата алармират, че близо 1500 деца и младежи с увреждания са в риск да бъдат преместени от Центровете за настаняване от семеен тип, където живеят, в други такива центрове в цялата страна без индивидуална оценка и предварителна подготовка. Преместванията са в следствие на промяна в чл. 36 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съгласно която центровете ще бъдат разделени по възрастов критерий. В резултат на промяната деца и младежи от 122 центъра няма да могат да живеят заедно както досега.

Планираното преместване ще постави под въпрос всички усилия за реформа в сферата на деинституционализацията на деца и младежи с увреждания, включително инвестираните над 100 милиона евро от европейските структурни фондове. То ще се отрази крайно негативно на децата и младежите и поставя в риск здравето и живота им. Липсва аргументация за нуждата и смисъла за подобно решение. Такова не е било обсъждано с представители на местните власти, които управляват центровете за настаняване от семеен тип и неправителствените организации, работещи с деца и семейства и също управляващи такива центрове.

Министерството на труда и социалната политика планира преместванията да бъдат извършени до 30 април 2017 г. Съгласно промените възрастта е единственият критерий, който определя къде ще живеят децата и младежите, без индивидуалните им нужди и желания да бъдат взимани предвид. След извеждането им от институции, някои от тях са с травми в резултат на многократни премествания, а в някои случаи поредно преместване застрашава живота им.

Пример за това е дете на 9 години, което вече е местено 8 пъти. Благодарение на усилията на екипа на неправителствената организация, която управлява центъра, където живее детето, то ходи в масово училище, има приятели и доверени хора в екипа, който се грижи за него. Рискът това дете да бъде преместено в средата на учебната година, защото профилът на неговия център ще бъде променен за младежи, е повече от реален и представлява сериозна травма. Друг пример, показващ абсурдността на приетите промени в Правилника, е дете с увреждания, изведено от институция, което живее вече 2 години в „младежки“ център от семеен тип, сега трябва да бъде прехвърлено в „детски“ център, а мястото му ще бъде заето от друг преместен младеж. След 10 месеца, когато детето навърши пълнолетие, трябва да бъде изместено отново, при това в друг град, далеч от приятели и всички хора, които познава и с които е свикнал. Това ще бъде третото му преместване след извеждането от институция, в пълно противоречие с изискванията на Европейските насоки за преход от институционална към грижа в общността .

Други възможни последствия от преместванията се крият в извеждането на младежи с тежки увреждания, които са невербални и трудно подвижни, но са изградили доверена връзка с екипите и с другите деца и младежи на местата, където са настанени. Преместването им в други центрове с младежи с увреждания, които са физически активни и с трудно поведение, може да се окаже пагубно за тях.

Коалиция “Детство 2025” и Национална мрежа за децата настояват за спешна отмяна на разпоредбата в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и свикване на работна група с Национално сдружение на общините и НПО, на която да се обсъди необходимостта от профилиране на центровете и да се изработят принципи за индивидуален подход при взимането на решения за децата и младежите.

Коалиция “Детство 2025” е обединение на граждански организации и мрежи и индивидуални членове в експертно качество, активно работещи и вложели значителни собствени средства и експертиза в процеса на деинституционализация от самото му начало. Национална мрежа за децата обединява 137 граждански организации от цялата страна, работещи с и за деца.

 

За допълнителна информация:

coordinator@eq-bg.org

Александрина Димитрова Фондация „Сийдър“, тел: 0884378848

Галина Бисет СНЦ „Еквилибриум“, тел.0884511385