• English
  • български

plakat_ekvalibrium_001

На провелата се пресконференция, посветена на кампанията в детските градини – „Да възпитаваме като окриляваме“ – бяха споделени искрени впечатления и позитивни послания от всички участници в нея.

Специални гости на пресконференцията бяха директорите на двете пилотни детски градини, в които кампанията вече показва резултати – ОДЗ „Русалка“ и ОДЗ „Пинокио“. Гостите и партньори в дейностите по кампанията изразиха огромни благодарности към екипите от Комплекса за социални услуги, които в продължение на три месеца провеждаха обучения с родители, педагози и арт ателиета с децата. Директорите на двете детски градини споделиха, че са свидетели и горди участници в промяна на нагласите у родителите и учителите, която не са очаквали. „Кампанията по много позитивен начин засяга темите на насилието и агресията сред децата и истинските причини за това, а именно нещата, които правим или не правим ние възрастните – като родители и като възпитатели.“  Учителите в детските градини са очаровани от новите подходи, които екипите на Комплекса са използвали и с родителите и с децата  и които имат намерение да използват в ежедневната си работа.

Родители, които са взели участие в дейностите по кампанията в двете детски градини, изразиха желание това да се случва и за напред във времето, тъй като нещата, които са чули и преживели оценяват като много полезни и необходими, неща, които много са им помогнали да си дадат сметка за подходите към децата по нов начин. Учители и родители поставиха въпрос кога кампанията ще се мултиплицира в другите филиали на двете детски заведения и в другите детски градини, защото интересът към случващото се е огромен от страна на други родители и учители, които са чули за кампанията.

Кампанията се провежда с подкрепата на РИО на МОН и Отдел „Образование“ на Община Русе и представителите и на двете институции, взели участие в пресконференцията не пестиха възхищение от това, на което са свидетели. Г-жа Пенчева – старши експерт от Отдел „Образование“ – Община Русе сподели със задоволство, че в резултат от кампанията от двете пилотни детски градини не е подадена нито една жалба от родители, а е имало сигурни индикации за това. Че взаимодействието и диалогът между родители и учители са намерили нова позитивна посока, а ателиетата за децата – „Вълкът и червената шапчица – приятели“ са очаквани с нетърпение от самите деца и имат страхотен отзвук и сред родителите.

Екипът от Комплекса за социални услуги, работещ по кампанията, получи много адмирации и аплодисменти за работата си, а колегите от своя страна споделиха притесненията, които са имали и удовлетворението към настоящия момент от развитието и резултатите на кампанията.

Кампанията на „Еквилибриум“ има за цел повишаване на обществената чувствителност,  разпознаване и преодоляване на насилието, чрез комплексна подкрепа на млади родители, техните деца и специалисти от детски градини в община Русе. Тя се реализира, като се прилага и надгражда успешен модел, апробиран от Сдружение „SOS Детски селища България” в община Велико Търново. Те предоставиха своя опити материали и вдъхновиха екипът на Комплекса от Русе.

Кампанията „Да възпитаваме като окриляваме“ продължава, обяви на пресконференцията директорът на Комплекса за социални услуги – г-жа Милена Влахова и ще се мултиплицира в други детски градини в града, като целта е във времето да бъдат обхванати всички детски заведения в Русе.

Тя представи и резултатите от кампанията до този момент, които можете да видите подробно в следващия линк, съдържащ презентацията на г-жа Влахова – директор на Комплекса за социални услуги: