• English
  • български

Период на изпълнение: септември 2015 – декември 2015

Източник на финансиране: Международната мрежа за ранно детско образование и грижа International StepbyStepAssociation (ISSA)

Роля на организацията: подизпълнител, проектът се реализира от Национална мрежа за децата

Очаквани резултати:

  • Провеждане на обучително-дискусионен семинар в София и посещение на практика (отново в София) в края на септември, посещение на практика при партньорска организация от Македония, провеждане на кръгла маса по темите, свързани с ранно детско развитие през ноември/ декември.

Конкретни цели:  да подобри разбирането на професионалистите и практиците, работещи с деца и семейства от ромската и други уязвими общности за значимостта на услугите по ранно детско развитие.

Резултати: Двама специалисти на „Екивилбриум“ се включиха, съответно в обучително-дискусионен семинар в София през септември, където бяха представени и практиките в ранното детско развитие, превенция и интервенция на „Еквилибриум“  и в работното посещение в Македония през октомври.

Виж още…

За резултати по проекта вижте ТУК годишните отчети на „Еквилибриум“