• English
  • български

За добрите хора и добрия пример

Центърът за настаняване от семеен тип, т.нар. „Розова къща“, е семейство и единствен дом за 11 деца с тежки увреждания. Седем от децата са изведени от закрития дом в с. Могилино, едно дете от ДДЛРГ „Надежда“ и три малки деца от ДМСГД Русе.

В грижите за тях се включват много хора – персонал на Комплекса за социални услуги, стажанти от Русенски университет, доброволци и приятели на Сдружение „Еквилибриум“, което заедно с Клуб „Отворено общество“ – Русе предоставят услугите в Комплекса и Розовата къща.

От няолко месеца към партньорите на „Еквилибриум“ се присъедини още един щедър приятел.

Фирма „Ди Ес кетъринг“ осигурява, по инициатива на самите собственици, храната на децата в Розовата къща през по-голямата част от всеки месец. Тъй като финасовият стандарт за Центровете от семеен тип е много нисък, тази помощ в натура позволява на доставчика да отдели средства за допълнителни занимания за децата и осигуряване на летния им отдих с помощта и на кампаниите за фондонабиране.

Кетъринговата фирма отново доказва, че бизнесът може да бъде социално отговорен и съпричастен, че добрите хора и добрия пример не са изчезващ вид в страната ни, въпреки кризата и нестабилната обстановка!