• English
  • български

Обучението е насочено към формиране на умения за подготовка, провеждане и оценка на обучения, базирани на теориите за учене чрез осмисляне на личния опит; надграждане на познанията относно ролята на обучителя и обучаемите, както и представяне на богат набор от практически инструменти и техники за водене на интерактивни сесии.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Стефка Петева – социален работник и ръководител ЦРДУ в КСУДС с опит във

водене на случай, пряка работа с деца, индивидуално консултиране на деца и

възрастни, изготвяне и провеждане на тренинг-обучения за деца и възрастни.

Има опит в обучението на професионални екипи (ЦОП и ОЗД Тетевен, ЦОП и ОЗД Червен бряг, екипи на Координационните механизми за деинституционализация в Перник, Пловдив и Пазарджик).

 

Надежда Петрова – психолог и ръководител на ЦНСТ с практика в работа по

случай, индивидуалното и групово консултиране на деца и родители; подготовка

и провеждане на групова работа (тренинги) с деца и родители, работа с деца и

семейства в неравностойно положение, водеща на обучения за обучители в

социалната и образователните сфери, опит в организация на дейността на ЦНСТ.

Има опит в обучението и консултиране на професионални екипи и групи  (ЦОП и ОЗД Тетевен, ЦОП и ОЗД Червен бряг, екипи на Координационните механизми за деинституционализация в Перник, Пловдив и Пазарджик).

Янка Делева – психолог с практика в направленията: индивидуално

психологическо консултиране на деца и родители; оценка, обучение и подкрепа

на приемни родители и осиновители; подготовка и провеждане на групова работа

(тренинги) с деца, родители, осиновители и приемни родители.

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната.

Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и

неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина

управлява проекти в Централна и Източна Европа, неразривна част, от които са

оценка и управление на рисковете при изпълнението им. Галя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

 

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните

пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение

в България. Тя е високо квалифициран аниматор, който може да осигури

практическо вникване в силата на играта.

Неин „специалитет” е груповата работа с деца и младежи, а и тънките трикове за

създаване на положителен публичен имидж и вдъхновяващата реклама.