• English
  • български

В духа на времето и Вашия професионализъм предлагаме нов тип обучения по програма „ЕКсперт”, защото сме убедени, че:

„Нищо не е по-важно от постигането на пълния ви потенциал” Лари Уингет

Обученията, които можете да заявите са съобразени с Вашите професионални интереси и желание за развитие и са базирани на дългогодишния опит и практика на екипа на „Еквилибриум”, получили признание в национален и международен мащаб. Можете да избирате между разнообразни теми и различни иновативни, практични и доказани в годините методи и техники, които да дадат ново вдъхновение на Вас, Вашата организация или институция.

 

Можем да работим в мултикултурна среда тъй като сме опитни в общуването и междуличностните взаимоотношения и умеем да правим достъпни и разбираеми сложни концепции, „родени” в различни културни среди.

Специализираме в преподаването на гъвкави техники, образователни и терапевтични похвати, които да бъдат използвани при неформална работа с деца (например извън безопасната, понякога дори стерилна, класна стая).

Работили сме с учители, социални работници, педагогически съветници и други професионалисти, занимаващи се с деца със социални, поведенчески и образователни затруднения.

 

Още нещо уникално – печалбата от тези обучения ще инвестираме в занимания по интереси, работа в мрежа и тренинги, с децата, техните родители, приемни семейства и осиновители, с които работим, както и в развитието на екипа на КСУДС.

Богатия си практически опит сме обобщили  в Програма ЕКсперт и ви предлагаме обучения по следните теми: