• English
  • български

Насилието над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който произтича както от тежките последици върху детското развитие, така и от разпространяването му в семейството и училището. Прочетете целия текст