• English
  • български

Обучението е насочено към специалисти от подпомагащите професии и има за цел да представи по един нов начин работата със семейства, желаещи да осиновят дете.

Програмата променя нагласи, дава знания и умения за  целия  процес на осиновяването, така че той да се случва по-най добрия начин за детето. Участниците придобиват увереност как да създават пространство за рефлексия и споделяне на надеждите и очакванията. Обсъждат се реални ситуации в процеса на осиновяване и прилагане в практиката на най-новите нормативни промени.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Янка Делева – психолог с практика в направленията: индивидуално

психологическо консултиране на деца и родители; оценка, обучение и подкрепа

на приемни родители и осиновители; подготовка и провеждане на групова работа

(тренинги) с деца, родители, осиновители и приемни родители.

Надежда Петрова – психолог с дългогодишна практика в работата с групи

родители – осиновители и приемни родители и индивидуално психологическо

консултиране на деца и семейства. Доказан професионалист и консултант на

екипи по ранна интервенция и на деца и професионалисти от специализирани

институции.