• English
  • български

Проект BYMBE – „Връщане на младите майки към образованието“ („Bringing young Mothers back to Education“) – приключил

Период на изпълнение:  септември 2017 – август 2019г.

Източник на финансиране: програмата „Еразмус +“ – Основна ос 2 – Стратегически партньорства за обучение на възрастни на Европейската комисия

Роля на организацията: партньор

Конкретни цели:  Проектът цели да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, за да се помогне на младите майки на възраст между 15 и 25 години, да се завърнат отново в училище или на работа, получавайки необходимото им образование.

Осъществени през двугодишния период на проекта включват:

  • Създаден Доклад за Националното образование и услугите за подпомагане на млади майки в страните партньори
  • Изграден Комплект от методи за интервенция, които да привличат младите майки към програмата;
  • Обучени 2 Социални работници от СНЦ „Еквилибриум“, които да работят с младите майки;
  • Разработен от BYMBE Пакет за ориентация;
  •  Създаден дизайн от BYMBE на Пакет за привличане и мотивация на младите майки;
  • Създаден дизайн на BYMBE на Пакет за оказване на подкрепа на младите майки в процеса на обучение;
  • Обучени 5 майки от целевата група по проекта от Русе;
  • Върнати към образованието 5 майки от целевата група по проекта.

Младите майки, участвали в дейностите по проекта се включиха в обучителен процес, който им помогна в техния личен и професионален растеж, като им се предостави достъп до обучителни семинари, ориентиране и консултиране със социални работници и обучители и връщане в образователната система.