• English
  • български


Период на изпълнение:
Февруари 2007 г. – Януари 2009 г.

Източник на финансиране: ЕС Програма “Младеж – Операция 5 – Подкрепящи мерки” (“Youth – Action 5 – Support Measures”)

Роля на организацията: Международен проект: 7 партньори от 5 страни. Водеща организация – кандидат – АРСИС, Гърция. СНЦ “Еквилибриум” беше един от партньорите. Всеки партньор имаше за задача да разработи и апробира обучителен модул по дадена тема, свързана с Европейския Съюз. Разработените методологии са публикувани в уебсайт по проекта и се считат за оторизирано от ЕС обучително ръководство по европейски теми.

Разработен обучителен модул за ЕС институции /”До Европа и назад с Бай Ганьо и БДЖ”/; проведени 3 семинара в училища и в КСУДС в гр. Русе и гр. Шумен; обобщаване на опита в методология, за да се мултиплицира. Публикувана методологията в сайта на “Еквилибриум” като ресурсен материал. Публикувана методологията в специален сайт на проекта и в печатно издание, за мултиплициране в ЕС

Вижте още…