• English
  • български

Novipazar@KSUDSНа 14 май 2010 група от 13 специалисти, работещи в Центъра за обществена подкрепа в гр. Нови пазар, посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе.

Доставчик на услугата ЦОП в Нови пазар е Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“, чиято основна цел е да създава условия за облекчаване живота на семейства (формални и неформални), изпаднали в затруднено положение (в кризисна или рискова ситуация), а самият Център е открит на 30 май 2008г.

Сред гостите в Русе бяха ръководител ЦОП, главен счетоводител, организатор дейности, социални работници, психолог, рехабилитатор и педагози. Те имаха желание да се запознаят с начина ни на работа в Русе и особен интерес представляваха документацията, водена по индивидуален случай, вътрешните процедури и политики, въведени от доставчика на услугата, интерактивните занимания с групи деца в Центъра, провеждането на кампании.

Десислава Енчева и Милена Влахова, Ръководител ЦОП Русе разказаха (и показаха) на колегите как в КСУДС гарантираме осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – представени бяха основни нормативни документи, регулиращи услугата: правилници, методики и указания; органограма на екипа; вътрешен документопоток; формат на оценка, формат на индивидуален план за предоставяне на услуга, формат на договор с клиент и останалите формуляри, съдържащи се в едно досие на клиент в ЦОП.

Представихме на гостите и нашата информационна кампания по приемна грижа – целите, методите, конкретните дейности и партньорите. За да сме наистина полезни за колегите, импровизирахме една среща по приемна грижа, в която самите те бяха участници. Така на практика те получиха възможност да оценят ефекта, който постигаме с излъчването на мултимедийната презентация и видеоклиповете, с неформалния пряк контакт с хората, проявили интерес. Екипът от Нови пазар изразиха нескрито задоволство от видяното и споделиха, че ще търсят начин да го приложат в действие, тъй като също работят в областта на приемна грижа и реализират кампания под надслов „Отвори сърцето си, отвори дома си”.

В края на деня Диана Георгиева, Ръководител ЦНСТ, посрещна групата в Розовата къща и всички заедно се разходиха из Сензорната градина, а Пепи с гордост показа зеленчуковите лехи, които с малко помощ е засадил, и сега с нетърпение наблюдава какво се случва с растенията. „Това място те зарежда с любов! Къщата е пълна с нея.”, сподели на сбогуване една от гостенките.

Създадените контакти с ЦОП Нови пазар със сигурност ще се развият в добро партньорство и бъдещо сътрудничество. СНЦ „Еквилибриум”, Клуб „Отворено Общество – Русе”и Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ са членове на Националната мрежа за децата и ще участват в Общото събрание на Мрежата през юни 2010.