• English
 • български

COPORE (2)Еквилибриум взе участие в международна научна конференция. 2010 е обявена за година на борба с бедността и социалното изключване в Европа.

Един от проектите в тази област, финансирани от ЕС, е спечелен от COPORE (Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции. Проектът се изпълнява от 14 партньори, сред които е Русенският Университет „Ангел Кънчев”, а целта е да бъдат обединени усилия за справяне с последиците от социалното изключване и бедността.

През февруари 2010 г-жа Лилия Тодорова, проектен координатор от РУ, отправи към СНЦ „Еквилибриум” покана да се включи в обявеното съревнование на най-добрите практики в областта на работата на терен, за намаляване на бедността. На финала 9 организации бяха избрани от журито като еталони в своята област и съответно техни представители бяха поканени да представят работата си пред елитната аудитория на научна конференция, която се състоя в Амстердам, Холандия на 23 и 24 Април и включваше представители на общо 27 страни от академични общности, здравната, образователната и социалните сфери.

„Еквилибриум” бе сред спечелилите и Дейвид Бисет, председател на УС, и Десислава Енчева, директор на КСУДС, се включиха в конференцията с презентация на работата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства под заглавие „Как се създава Център на най-добра практика при предоставянето на интегрирани социални услуги”. Останалите отличени държави са Белгия, Гърция, Холандия, Великобритания, Албания и Испания.

Друга проектна инициатива бе международно съревнование на студентски проекти, в което взеха участие студенти в специалността ерготерапия от РУ. Заедно със свои колеги от Белгия, Турция, Испания и Холандия те бяха сред избраните да представят работата, извършена до момента и своите бъдещи планове. В края на втория ден, престижно жури, в което имаше членове на ЕNОТНЕ – Европейската мрежа по ерготерапия, обяви победителите – тъй като наградата бе само една, а изборът труден, тя бе поделена между два университета РУ и Университетът на Коруня, Испания.

Конференцията в Амстердам премина през 5 основни етапа:

 1. Изказвания на ключови говорители
 2. Презентации на студентските проекти
 3. Дискусии в малки групи по 5 различни теми
 4. Паралелни презентации на най-добрите практики
 5. Заключителна пленарна сесия – всяка малка дискусионна група представи своите идеи чрез свой избран говорител, а в края на конференцията резултатите бяха обобщени. Дейвид бе говорителят на своята група, която включваше професори от Университетите на Белгия, Холандия и Южна Африка. Задачата им бе да дефинират ключовите компетенции за интердисциплинарен подход в социалнат и здравна сфери, за да се предотврати и намали бедността.

Ползи:

 • КСУДС и РУ са в центъра на европейска социална мрежа
 • КСУДС и РУ представиха своята работа и получиха за нея международно признание
 • Създадохме възможности за бъдещи сътрудничества и обмяна на опит
 • Русенската академична общност е призната величина от европейски мащаб
 • Социалните услуги, предлагани в КСУДС от Еквилибриум, са сред най-модерните в международната практика на грижата за децата и семействата.