• English
  • български

На 29-ти и 30-ти април Фондации Велукс бяха домакин на конференция, чиято цел беше идентифицирането на добри практики в борбата с последиците от бедността и социалната маргинализация на ромското население в Югоизточна Европа.

Събитието събра заедно организации от България, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия, чиято работа им дава възможност за пряк контакт с ромите и чийто опит е помогнал на делегатите да идентифицират основни проблеми и общи модели (неща, които са еднакви за различните страни), като в същото време осигуряват широк диапазон от мнения и гледни точки.

Конференцията се проведе в хотел „Черно море“ във Варна, като сдружение „Еквилибриум“ беше представлявано от Галя и Дейвид Бисет.

Преди организациите да представят своите презентации, участниците в конференцията изслушаха основния оратор Ливиу Матеи – професор от  училището по обществена политика към Централноевропейски университет в Будапеща. Професор Матеи говори за развитието на положението на ромите след падането на Берлинската стена, заключвайки, че се наблюдава прогрес, но вероятно твърде малко се е случило твърде бавно и можем да твърдим, че структурната дискриминация е пречка за постигане на напредък.

Като доставчик на социални услуги и с основен принос за деинституционализацията в България, „Еквилибриум“ има дълъг и богат опит в работата с ромското малцинство в България. Наскоро бяхме помолени от местната власт в Русе да осигурим техническа подкрепа по проект, който включва значителен контакт с жителите от три ромски квартала в Русе. Работата на „Еквилибриум“ в тези общности стартира през декември, 2015 г. и продължава до март тази година. 

Въпреки че акцентът беше върху майчинството, репродуктивното здраве и аспекти на грижата в ранна възраст, кратката презентация на Дейвид имаше за цел да представи на аудиторията късометражния филм „Творческо родителство“ , заснет в кварталите Селеметя и Средна Кула. Заглавието на филма загатва за начина, по който ромските семейства са станали част от „родителската общност“, сформирала се около семейния център за ранно детство. Филмът акцентира върху игрите на родители с деца, а този тип взаимодействие е ключов в работата на центъра с всички семейства. 

Дейвид спомена ново проучване от САЩ, където има значителен брой ромски общности. Акцентът е върху устойчивостта на хората от малцинствата, които страдат от депривация и маргинализация. Става ясно, че в сравнение с групи от коренното население (кореняци американци и инуити в Аляска) и определени общности в градовете, ромите показват контрастиращо ниво на устойчивост и издържливост, като има нарастващ интерес към аспекти от ромската култура и ценностна система, осигуряваща тези качества.

Ако ще възприемаме подход, базиран на силните страни, в подкрепа на ромските общности, защо да не се фокусираме върху тази устойчивост и да открием от къде всъщност идва?

Дейвид се позова на акцента, който „Еквилибриум“ поставя върху играта като основен компонент на практиките, подходящи за различните етапи на развитие. Дългосрочните вреди от лишаването на децата от богати и разнообразни възможности за свободна игра стават все по-очевидни, като се наблюдава и тенденция от страна на възрастните да стресират децата на все по-ранна възраст, налагайки им да се концентрират върху външни източници на мотивация по-конкретно във връзка с тяхното образование и подготовка за трудова заетост.