• English
  • български

bobo

Да помогнем на хората в неравностойно положение да бъдат чути

Кaкво cе опитвaт дa поcтигнaт „Еквилибриум“ (ЕQ) и техните пaртньори чрез проектa „Глacовете нa уязвимоcттa“? Можем ли дa го обяcним по яcен нaчин, кaто cъщевременно кaжем зaщо cмятaме, че трябвa дa cе cлучи?

Тим Хaрфорд е изтъкнaт бритaнcки икономиcт и плодовит aвтор. Поcледнaтa му книгa cе нaричa „Кaк дa нaкaрaме cветa дa cъбирa: деcет прaвилa зa рaзлично миcлене зa чиcлaтa“. Ето едно от прaвилaтa нa Хaрфорд:

„Трябвa… Continue reading

Щяха да ви разкажат една 10-годишна история, изпълнена с много трудности, но и смного любов, много предизвикателства, но и много успехи – техни и на екипа на „Еквилибриум“, много промени, които ги стресираха, но и на много грижа, която ги успокояваше, много кризи, но и на много надежда и работа, която да ги прави щастливи в двата Центъра за младежи с увреждания „Любов“ и „Надежда“. Те са техния дом и убежище.

Преди 10 години точно на 14.05.2014 година те пристъпиха… Continue reading

Дейвид Бисет участва в конференцията, проведена в Университета в Букурещ на 22 и 23 април 2024 г. Той изнесе кратка презентация, в която представи аспекти от работата на „Еквилибриум“ и по-специално начина, по който методите и техниките, използвани по време на проекта „Гласовете на уязвимостта“, представляват творческо адаптиране на различни модели с история в продължение на почти 15 години. Семейният център в Русе действаше като „инкубатор“ за развитие на идеите.

Конференцията в Букурещ беше осъществена в контекста на международен проект,… Continue reading

Центровете за настаняване от семеен тип „Надежда“ и „Любов“, са изградени по проект: „Нашите деца са нашата отговорност- разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания в Община Русе“.

В двете къщички от семеен тип се грижим за младежи и девойки с тежки увреждания, изведени от закритите Домове за деца и младежи с умствена изостаналост, които бяха разположени в отдалечени села, изолирани и скрити от хората. Двата центъра „Надежда“ и „Любов“ се управляват от  Сдружение… Continue reading

Услугата осигурява временно настаняване в безопасна среда за максимум 4 деца, пострадали от домашно насилие, жертви на трафик или в  кризисна ситуация. Разположена е в отделно крило на сградата на Комплекса за социални услуги и предоставя необходимите условия за живот на децата в среда, близка до семейната. 

Осигурена е 24–часова грижа и екип от специалисти, който работи с детето за преодоляване на травмите му и посрещане на всички негови потребности. Оказва се подкрепа… Continue reading

Началото на пролетната ваканция – 01.04.2024г. за децата-потребители на услугите (ЦРДУ) започна с фитнес – предизвикателства, игри на открито и обяд в ресторант.

 В следобедните часове посетиха един от символите на гр. Русе – Флотската кула. Дългогодишен служител  разведе децата из хидрометеорологичната станция, запознаха ги с нейната история и уредите за метеорологични наблюдения – барометър, дъждомер, термометър, ветрометър и др. Децата имаха възможност да разгледат и музейната сбирка, където са поставени уникални уреди и инструменти от миналия век.… Continue reading

34 деца с тежки физически увреждания у нас вече имат шанс да общуват, въпреки че не могат да говорят или имат затруднения с комуникацията. С помощта на високотехнологични устройства те успяват да изразят своите мисли и чувства само с едно движение на очите. Това е възможно благодарение на фондация „Асист – помагащи технологии“, която реализира проект Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии с поглед по мярката „Открий ме“, финансирана… Continue reading

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) е консултативенсъвет към Министерски съвет – който се състои от граждански организации в обществена полза, изцяло избрани от други граждански организации по независим и демократичен начин.

Той има функцията на механизъм, чиято основна задача е да осигури структуриран и демократичен начин за гражданско участие в управлението на страната и изграждането на „работещо партньорство между държавата и гражданските организации”.

Конституирането на Съвета, неговите цели, основни задачи и… Continue reading

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ” ЗА 2023 г.

По чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и пълнолетни лица и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието… Continue reading