• English
  • български

Новини

4По традиция на 1 юни русенският Комплекс за социални услуги за деца и семейства организира детски тържества, защото това е … ама, разбира се, че това е Международният ден на детето.

Тази година ни се искаше да направим нещо малко по-различно като увеличим продължителността на игрите и да разтворим широко вратите на Комплекса, така че и децата от квартала да могат да се включат в празненството. Оказа се, че тази идея е твърде удачна (особено според майките!), тъй като времето…

folded-arrow1

Lovech4site (2)Важен компонент на проект „Преструктуриране на ДМСГД Тетевен и развиването на алтернативни социални услуги” е ефективна превенция на изоставянето на новородени деца на територията на област Ловеч.

За оптимизиране на работата по превенция на изоставянето беше проведено двудневно обучение за ОЗД, АГ, РЦЗ и РЗОК – област Ловеч на 20–21.05.2010, на което се разгледа превенцията като различна философия на подпомагането, изграждане на партньорска мрежа по превенция, рискове от институционализацията на новородени деца и приемна грижа за новородени и деца до…

folded-arrow1

Novipazar@KSUDSНа 14 май 2010 група от 13 специалисти, работещи в Центъра за обществена подкрепа в гр. Нови пазар, посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе.

Доставчик на услугата ЦОП в Нови пазар е Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“, чиято основна цел е да създава условия за облекчаване живота на семейства (формални и неформални), изпаднали в затруднено положение (в кризисна или рискова ситуация), а самият Център е открит на 30 май 2008г.

Сред гостите…

folded-arrow1

P1090645В рамките на проект „Преструктуриране на ДМСГД Тетевен и развиване на алтернативни социални услуги“, изпълняван в партньорство с британската организация „Надежда и дом за децата“, започнахме амбициозна кампания по приемната грижа в област Ловеч и някои съседни общини.

Шоу на колела – с помощта на кметствата, Дирекции „Социално подпомагане“ и бюрата по труда правим интерактивни презентации в основните населени места. От месец февруари до месец април проведохме 10 презентации пред аудитория от общо 70 човека.

От 26 до 30 април…

folded-arrow1

изтеглен файлНа 24 февруари 2010, СНЦ „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” – Русе бяха домакини на пресконференция в Европейския информационния център в сградата на Доходното здание, оповестяваща началото на съвместна кампания по приемна грижа, която ще реализираме в сътрудничество с Отделите „Закрила на детето” по места.

Нашата амбицията е едновременно да обогатим знанията на хората относно същността на приемната грижа (по какво се различава от осиновяването) и да окуражим онези от тях, които желаят да станат приемни родители, да предприемат тази…

folded-arrow1

„Не на участието на деца в Биг Брадър Фемили” е кампания на Националната мрежа за децата, в рамките на която на 16 февруари 2010 паралелно в 10 града на България се проведоха информационни събития.

В Русе събитието се състоя в Европейски информационен център „Европа Директно” и се организира от „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” – Русе. Експерти обясниха какви рискове крие участието на деца в реалити формата за психическото и физическото здраве на децата – участници и зрители, какви клопки…

folded-arrow1

Веднъж месечно, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе организираме среща с представители на образователната общност в града ни – учители, психолози и педагогически съветници.

Заедно със специалистите от КСУДС те обсъждат въпроси от своята практика, обменят опит и най-вече – тази ресурсна група осъществява връзката между двете важни сфери – социална и образователна.

СОУ „Васил Левски” в Русе е едно от най-големите училища на Балканите и членове на неговия колектив също участват в Ресурсната група…

folded-arrow1

IMG00052През февруари 2010 шестима представители на Сдружение „Равен шанс за деца в риск” – Ново село, Община Ново село и Сдружение Свободен Младежки Център – Видин направиха предвиденото учебно посещение.

Посещението бе по проекта им „Развиване на център за настаняване от семеен тип – с. Ново село” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”. Гостите са се заели с нелеката задача да създадат алтернативна социална услуга за част от децата,…

folded-arrow1

Hope_and_Homes_for_Children_logoПрез декември 2009 бе подписано споразумение за сътрудничество между Еквилибриум, „Надежда и дом за децата” (Великобритания) и Община Тетевен с цел развиване на алтернативни социални услуги в подкрепа на деца и семейства в риск в Община Тетевен.

За практическото изпълнение на тази цел бе разработен проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – Тетевен и изграждане на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС)”, който ще бъде реализиран в продължение на 26 месеца – до…

folded-arrow1

Picture[1]Третото издание на националния конкурс за детски рисунки и приложни творби на тема „Моят малък свят“ – Русе 2009 бе посветено на Деня на народните будители – 1 ноември.

Целта на авторите от Арт-студио „Палитра” бе да се почете дейността на будителите и също като тях с будно самосъзнание децата да сътворят своя малък свят, с което малко или много да допринесат за културата на страната ни. Деца на възраст от 4 до 18 години от цяла България изпратиха свои…

folded-arrow1