• English
  • български
  • Международен проект за развитието на неформално образование за млади хора в младежки и социални центрове по актуални европейски теми; разработване и провеждане на интерактивни обучения по метода „учене чрез преживяване” на тема „Институции и организации на Европейския Съюз”.
  • Обучителни модули и презентации за деца и младежи в училище, за педагози и педагогически съветници по актуални теми.
  • Програма „ЕКсперт“ – програма от интерактивни модули за обучения на специалисти от социалната, образователната сфера и НПО.
  • Организиране на учебни посещения за колеги от социалната, здравната и образователната сфера от страната и чужбина.
  • Център за креативност, младежка комуникация и активност, с две програми: „Музикална академия“ и „Благотворец Храбър“.