• English
  • български

Интересно и полезно

eq-10-yearsФилм за вдъхновяващите идеи на екипа на Еквилибриум, постоянството, с което се осъществяват и въздействието, оказали върху децата и техните семейства.

folded-arrow1

променени-съдбиФилм за пионерския опит на Еквилибриум в закриването на първия в страната ДМСГД в Тетевен и истинските истории на семействата, чиито деца се върнаха или останаха в къщи.

folded-arrow1

to be a perantТри разказа, които разкриват любовта, трудните решения и борбата на семействата по пътя им да си върнат децата от институцията или да не позволят детето им да попадне там.

folded-arrow1

родители-приемни-децаФилм с историите на приемни семейства в Русе, полагащи грижи за деца с увреждания – изведени от институции и новородени. Филм за мисията, любовта и развитието на едни деца, които повечето хора определят като „ничии“.

folded-arrow1

истории-осиновяванеФилм, в които експерти на Еквилибриум споделят своя пионерски опит от първите стъпки в развиването на услуги в подкрепа на осиновяването в Русе

folded-arrow1

priemna-grijaФилм, в които експерти на Еквилибриум споделят своя пионерски опит от първите стъпки в развиването на приемната грижа в Русе .

folded-arrow1

Център за обществена подкрепа (Комплекс за социални услуги), Русе

Доставчик: Сдружение „Еквилибриум“

Определете кои са вашите УСПЕХИ в работата. Опишете техните ключови характеристики.

Въвличане на широката общественост в Русе към целите и мисията на доставчиците на социални услуги. Развиване на общността чрез  възраждане на ценностни категории като лична ангажираност, отговорност, съпричастност към по-уязвимите членове.

– Разработени иновативни подходи и инструменти за акумулиране на автентична обратна връзка от потребителите – деца и възрастни.

По какъв начин горепосочените успехи променят…

folded-arrow1

sbornik_dobri_praktiki-1 (1)pdf-buttonИновативните аспекти на практиката са свързани с най-ранна превенция и интервенция и прилагането на семейно-ориентиран подход при предоставяне на социалните услуги.

Информирането на обществеността по въпросите на семейното планиране, детското развитие и ранната интервенция на увреждането е основна част от цялостния подход за предотвратяване на изоставянето на деца.

            Повишаването на обществената чувствителност е предпоставка за създаване на поддържащи общности и партньорства, за да бъдат подпомогнати децата от най-ранна възраст…

folded-arrow1

Galia_FINALpdf-buttonПредизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и инструменти, подходящи за оценка на въздействието върху потребителите на социални услуги за деца и семейства.

Тази разработка е един от продуктите на дейността по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“. (Reg. No. CSP – 032).

         В процеса на проведените изследвания и анализи се установи, че социалните услуги в България функционират в среда, доминирана…

folded-arrow1

„Не е възможно да се елиминират всички рискове.

Обаче ние имаме задължението да оказваме закрила на хората – служители, клиенти, членове на социалните кръгове, с които общуваме – доколкото това е осъществимо в разумни граници. Рискът може да се свърже с действителните законови действия, които ние предприемаме при доставката на услуги според програмата за управление, която сме внесли на общината, или с физическата среда и обстоятелствата, при които тези действия са предприети.” Каква е дефиницията за риск, която „Еквилибриум” приема?…

folded-arrow1