• English
 • български

Интересно и полезно

home_pic1През 2014 г. се навършват 10 години от учредяването на сдружението: 10 години вдъхновение, постоянство, постижения.

Юбилейната ни брошура може да разгледате тук страница 1 и страница 2

„Базовият лагер” на Еквилибриум е в България. Екипът ни се е специализирал да работи с групи деца, с които повечето възрастни се затрудняват или им е неловко да работят. Това са хлапета, които имат проблеми в обучението, общуването и поведението, породени от ранни събития в живота им – например насилие, раздяла с…

folded-arrow1

В рамките на проект „Екообразование чрез активно преживяване на природата”, финансиран от Британското посолство, „Еквилибриум” осъществи обучителни сесии с деца за изследване на Света на Дърветата от различни гледни точки:

 • дълголетие
 • забележителни качества
 • принос към равновесието на природата
 • значение за хората
 • въздействие върху човешкото съзнание през вековете

 

И най-главното – децата осъзнаха заплахата, произтичаща от човешката дейност. Един от основните уроци, който научихме, докато разработвахме тези разнообразни и комплексни модули е как различни критерии си противоречат при определяне на…

folded-arrow1

Връстници обучават връстници е утвърден метод на разпространяване на информация,

послания и въздействие от деца към деца, който се основава на ефективността на неформалното общуване между децата и нуждата им да се впишат в желаната от тях група връстници /влияние на връстниците върху ценностите и моделите на поведение на дадено дете, което е характерно за годините на израстване и формиране/. Когато се канализира по подходящ начин тази енергия и естествени тенденции могат успешно да се използват за създаване на лавинообразен…

folded-arrow1

IGRI_Prikliuchenia.pdfpdf-buttonРъководство на „Еквилибриум” за групова работа с деца и младежи, разработено в партньорство с „Клуб Отворено общество – Русе”.

Предназначено за работещи с деца, то съдържа идеи и практически съвети как да предизвикаме и държим вниманието на деца с различен потенциал и интереси, деца с обучителни затруднения, хиперактивност или просто такива, които са апатични и инертни в класната стая. Методите за работа на екипа на „Еквилибриум“ са базирани на учене чрез преживяване, играта и приключенията са универсално средство за възприемане…

folded-arrow1

Като участник в проекта “Утвърждаване на неформално образование и социално включване на млади хора в неравностойно положение” Сдружение с нестопанска цел “Еквилибриум” започна изучаването на темата за институциите и организациите на Европейския съюз в контекста на създаване и пилотно прилагане на методология за неформално обучение.

Същата е насочена към осъществяването на целите на проекта, изразени по следния начин в Меморандума за споразумение, подписан съвместно от “Еквилибриум” и ARSIS – Асоциация за социална подкрепа на младежта – Гърция

“…повишаване на уменията…

folded-arrow1

Lichen_dnevnik_maika_dete_bg.pdfpdf-buttonКнижката се издава по проект „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, който се изпълнява от Фондация „Карин дом” в партньорство с „Еквилибриум” и финансиране от Фондация „ОУК” и Фондация „Лале”.

Можете да разгледате книжката тук

burzat-delfiniteФилм за вдъхновяващите идеи на “Еквилибриум” за развитието на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе.

 

folded-arrow1

В резултат на дълга комуникация с тийнейджъри, които са клиенти на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, както и с ученици от училищата, в които „Еквилибриум” има работни взаимоотношения, през 2012 започнахме един експеримент в младежката дейност.

„Еквилибриум” реши да посвети време, пространство, персонал и средства за популяризирането на две паралелни инициативи – Музикална академия и Център за креативност, младежка комуникация и активност: ресурси.

Запознайте се с доклада, който представя извършеното до момента – Музикална академия 2012

В рамките на проект „Екообразование чрез активно преживяване на природата”, финансиран от Британското посолство, „Еквилибриум” осъществи обучителни сесии с деца за изследване на Света на Дърветата от различни гледни точки:

 • дълголетие
 • забележителни качества
 • принос към равновесието на природата
 • значение за хората
 • въздействие върху човешкото съзнание през вековете

И най-главното – децата осъзнаха заплахата, произтичаща от човешката дейност. Един от основните уроци, който научихме, докато разработвахме тези разнообразни и комплексни модули е как различни критерии си противоречат при определяне на последователността…

folded-arrow1

pdf-buttonpromeneni-sadbiНа 28.12.2010 г. българското правителство взе решение за закриване на ДМСГД в град Тетевен.

Решението е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерството на здравеопазването „Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи.

Закриването се извърши в рамките на проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи – Тетевен и изграждане на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)” на британската благотворителна организация…

folded-arrow1