• English
  • български

На фокус

Коалиция “Детство 2025” и Национална мрежа за децата алармират, че близо 1500 деца и младежи с увреждания са в риск да бъдат преместени от Центровете за настаняване от семеен тип, където живеят, в други такива центрове в цялата страна без индивидуална оценка и предварителна подготовка. Преместванията са в следствие на промяна в чл. 36 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съгласно която центровете ще бъдат разделени по възрастов критерий. В резултат на промяната деца и младежи от… Continue reading

Knijka_FINALLpdf-buttonСдружение „Еквилибриум“ заедно с Коалиция 2025 работим за семействата в България да получат адекватна подкрепа и всяко дете да има възможностите да расте и се развива в подходящата за него среда.

123В областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия 

Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Виж в PDF

children-photl-com-Studio-Cl-Art-Необходимо е  Европейската комисия да увеличи вниманието и анагжираността на държавите-членки към реформи в процеса на деинституционализация

Кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“ обяви публикуването на нов доклад, направен след консултация с граждански организации, нейни национални координатори от 8 държави-членки на ЕС. Това са България, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Румъния. Документът разглежда как тези държави-членки на ЕС са използвали Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕИСФ), за да осъществят реформи в системите за закрила на… Continue reading

Коалиция „Детство 2025“, е обединение на граждански организации, мрежи, представляващи повече от 150 неправителствени организации от цялата страна и личности, които работят по въпросите на деинституционализацията. Целта, която ни обединява, е постигане на гаранция за това, че деинституционализацията ще продължи да се развива устойчиво, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права. Членовете на Коалицията са представители на различни организации – доставчици… Continue reading

1017402_628184813860312_1302555758_nЕквилибриум и Мечти и отбори България поддържат партньорски взаимоотношения в продължение на няколко години.

Нашата обща страст към приключения и игри навън означава, че и двете организации сме ориентирани към децата и тяхното развитие в екологична отговорност (в най-широкия смисъл на това понятие). Още един общ факт за двете организации е и участието ни в Узана поляна фест.

През 2014 г. Дейвид получи привилегията да допринесе пряко за проект на „Мечти и отбори България“. Завръщайки се в България от Шотландия… Continue reading

Благодарение на щедростта на четирите Лайънс клуба в Русе, през 2014 година беше обособено дворно пространство за площадка и монтирани комбинирани съоръжения за деца и техни връстници със специални потребности.

Станцията за приключенски игри ще разшири значително възможностите за развиване на физически умения и сръчности, тематични ролеви игри, сесии на открито, детски празници и изяви. Екипът на „Еквилибриум“ вярва, че приключенската игра близо до природата насърчава познавателна активност, динамично преживяване на естествения свят, откривателски дух и екипност. Площадката е подарък… Continue reading

На среща с медии, Галя Бисет разказва за предотвратените случаи на изоставени деца и новите услуги, предоставяни от „Еквилибриум“ в социалния комплекс в Русе

„Фотоизложбата „Благотворителността през обектива” е първата изява в рамките на Коледните празници

организирани от „Еквилибриум”, клуб „Отворено общество”, партньор на сдружението управляващо социалния комплекс, и фондация „Помощ за благотворителността в България” – прочетете и за други интересни събития, организирани от EQ тук