• English
  • български

bobo

P1090770На 24 и 25 юни 2010 г. в град Троян, Област Ловеч, екип на „Еквилибриум” и „Надежда и дом за децата” проведе обучение за специалисти от ловешка област.

Темата бе: Осиновяването през призмата на най-добрия интерес на детето. Обучението беше водено от Надежда Петрова, психолог, с богат опит в предоставянето на услуги за осиновители в Комплекса за социални услуги – Русе от създаването му до края на 2009. В обучението се включиха 10 представители на Отделите „Закрила на детето”… Continue reading

24-1Дейвид Бисет, Ели Карачорова и Люба Любенова бяха водещи на заключителната презентация от амбициозната кампания по приемна грижа, организирана и проведена от Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Ели, нашият координатор комуникации, обяви, че от старта на инициативата през февруари до този момент, екипи от Комплекса са посетили 32 населени места в Русенска област – с 12 повече от първоначално предвидените. Основната цел, която си бяхме поставили бе да повишим информираността на населението за приемничеството и – разбира… Continue reading

4По традиция на 1 юни русенският Комплекс за социални услуги за деца и семейства организира детски тържества, защото това е … ама, разбира се, че това е Международният ден на детето.

Тази година ни се искаше да направим нещо малко по-различно като увеличим продължителността на игрите и да разтворим широко вратите на Комплекса, така че и децата от квартала да могат да се включат в празненството. Оказа се, че тази идея е твърде удачна (особено според майките!), тъй като времето… Continue reading

Lovech4site (2)Важен компонент на проект „Преструктуриране на ДМСГД Тетевен и развиването на алтернативни социални услуги” е ефективна превенция на изоставянето на новородени деца на територията на област Ловеч.

За оптимизиране на работата по превенция на изоставянето беше проведено двудневно обучение за ОЗД, АГ, РЦЗ и РЗОК – област Ловеч на 20–21.05.2010, на което се разгледа превенцията като различна философия на подпомагането, изграждане на партньорска мрежа по превенция, рискове от институционализацията на новородени деца и приемна грижа за новородени и деца до… Continue reading

Novipazar@KSUDSНа 14 май 2010 група от 13 специалисти, работещи в Центъра за обществена подкрепа в гр. Нови пазар, посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе.

Доставчик на услугата ЦОП в Нови пазар е Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“, чиято основна цел е да създава условия за облекчаване живота на семейства (формални и неформални), изпаднали в затруднено положение (в кризисна или рискова ситуация), а самият Център е открит на 30 май 2008г.

Сред гостите… Continue reading

COPORE (2)Еквилибриум взе участие в международна научна конференция. 2010 е обявена за година на борба с бедността и социалното изключване в Европа.

Един от проектите в тази област, финансирани от ЕС, е спечелен от COPORE (Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции. Проектът се изпълнява от 14 партньори, сред които е Русенският Университет „Ангел Кънчев”, а целта е да бъдат обединени усилия за справяне с последиците от социалното… Continue reading

P1090645В рамките на проект „Преструктуриране на ДМСГД Тетевен и развиване на алтернативни социални услуги“, изпълняван в партньорство с британската организация „Надежда и дом за децата“, започнахме амбициозна кампания по приемната грижа в област Ловеч и някои съседни общини.

Шоу на колела – с помощта на кметствата, Дирекции „Социално подпомагане“ и бюрата по труда правим интерактивни презентации в основните населени места. От месец февруари до месец април проведохме 10 презентации пред аудитория от общо 70 човека.

От 26 до 30 април… Continue reading

изтеглен файлНа 24 февруари 2010, СНЦ „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” – Русе бяха домакини на пресконференция в Европейския информационния център в сградата на Доходното здание, оповестяваща началото на съвместна кампания по приемна грижа, която ще реализираме в сътрудничество с Отделите „Закрила на детето” по места.

Нашата амбицията е едновременно да обогатим знанията на хората относно същността на приемната грижа (по какво се различава от осиновяването) и да окуражим онези от тях, които желаят да станат приемни родители, да предприемат тази… Continue reading

„Не на участието на деца в Биг Брадър Фемили” е кампания на Националната мрежа за децата, в рамките на която на 16 февруари 2010 паралелно в 10 града на България се проведоха информационни събития.

В Русе събитието се състоя в Европейски информационен център „Европа Директно” и се организира от „Еквилибриум” и Клуб „Отворено общество” – Русе. Експерти обясниха какви рискове крие участието на деца в реалити формата за психическото и физическото здраве на децата – участници и зрители, какви клопки… Continue reading

През Февруари 2010 „Еквилибриум” се включи в международно състезание за представяне на най-добри пррактики от организации, работещи в посока борба с бедността.

То бе част от проект, финансиран от ЕС, и координиран от COPORE (Competencies for Poverty Reduction – Компетенции за борба с бедността) – консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции.

Дейвид Бисет подготви детайлно описание на работата ни по предоставяне на интегрирани социални услуги в русенския КСУДС – не скрихме трудностите, които срещаме, нито желанието си… Continue reading