• English
  • български
Благодетели

 

http___www.bul-wrestling.org_

NMD New Logo EN

Uncategorized

Обучението е създадено, за да се възползват от него екипи и организации заедно с техните лидери или ръководители, развиващи своята дейност в социалната сфера.

Обучението цели оползотворяване потенциала и опита на всеки участник в групата с цел моделиране на конструктивно групово поведение чрез развитие на уменията за съвместна работа, стимулиране на личната отговорност и мотивацията за личен принос към организацията, водещи до постигане на общите цели.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни…

folded-arrow1

Този курс се фокусира върху терапевтичната полза от високо интерактивните форми на обучение за млади хора, които биха искали да се преборят с шаблонните обстоятелства.

Също така изяснява важността на сензорната стимулация като ключов компонент в работата с деца, които са се „оттеглили от света” или не желаят да бъдат ангажирани с нищо поради една или друга причина. Тя може да отключи техния скрит капацитет и желание за учене и общуване.

Теорията за „множествения…

folded-arrow1

Цветова терапия: използване на различни цветове за балансиране на „енергията”

(Галя Бисет)

Куклотерапия: безопасен начин за справяне с нещата, които карат децата да се

страхуват или ги затрудняват (Милена Влахова)

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Милена Влахова: Милена е директор на Комплекса за социални услуги за деца и

семейства в гр. Русе. Тя е високо…

folded-arrow1

Изследване на историята и развитието на етичната рамка на директната работа с деца и семейства, в процеса на предоставяне на социални услуги. Определяне и поддържане ценностите, които всички ние споделяме – развиване на вътрешен код на взаимоотношения.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

 

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена…

folded-arrow1

Потапяне в природата: пустошта като безопасно и стимулиращо място за игра за

деца, включително тези със специални потребности или предизвикателно

поведение (Дейвид Бисет);

Себеизразяване чрез изкуствата: пърформансът като микс от различни

музикалнодраматични форми за отработване на чувствителни проблеми у децата

и младежите(Галя Бисет и Дейвид Бисет).

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е…

folded-arrow1

Системен, професионален подход към осигуряване на безопасността на работещите в социалните услуги.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и заедно с Галя са изработили и…

folded-arrow1

Да направим работното място функционално чрез баланс на ефективност и комфорт.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и заедно с Галя са изработили и внедрили…

folded-arrow1

Работа в предучилищна и  училищна среда с деца, които не могат да се концентрират и/или са хиперактивни.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и…

folded-arrow1

Нестандартно обучение за млади българчета, на които им предстои да живеят в Нова Европа.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и заедно с Галя са…

folded-arrow1

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната.

Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални…

folded-arrow1