• English
  • български
  • Изложба „Белите и червени нишки, които свързват всички народи“ – Виж повече и Виж още
  • Драматургичен спектакъл „Рождество Христово“ – Виж повече
  • Филантропът Дъг Скот споделя в България как променя бъдещето на децата и младите хора в Непал чрез своята фондация „Екшън Непал“ – Виж повече
  • Учене чрез рефлексия с позитивния психолог професор Тони Гайе – Виж повече
  • Обмяна на опит с колеги от Молдова, Украйна и Белгия :

Виж повече за посещението от Молдова през годините:

Виж повече за посещението от Белгия

Виж повече за посещението на експерти на Еквилибриум в Украйна