• English
  • български

Начинания

Период на изпълнение: Април 2005 г. – Март 2006 г.

Източник на финансиране: Реализиран с подкрепата на Британското правителство.

Роля на организацията: Водеща. Проектът беше изпълнен в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, русенски училища, младежки НПО в община Тетевен.

Цел: да покажем, че всяко място в и около самия град, в който се намира едно училище, както и хората, които живеят там, са съществен обучителен ресурс. Разработихме модел за еко-обучение чрез активно преживяване на природата, което може да…

folded-arrow1