• English
 • български

Начинания

Проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и контакт със закона“ /ЦПД/

Период на изпълнение: март 2017 – март 2019

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“

Роля на организацията: подизпълнител – по  проект на Национална мрежа за децата, в партньорство с Община Русе

Очаквани резултати:

 • Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона ;
 • Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
 • Да подкрепи…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: април, 2016 – март, 2019

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“

Роля на организацията: изпълнител

Цел: Създаване на център, където ще работим пряко с деца и семейства, но и ще осигуряваме ноу-хау по ранно детско развитие и практически методи за работа с деца от 0  до 7 години за специалисти, работещи в сферата на образованието и грижата за децата.

Това не е социална услуга. Това е независимо начинание.

Сградата на новия център се намира на улица „Доростол“ (близо…

folded-arrow1

Период на изпълнение: февруари 2017 – юни 2018 – приключен

Източник на финансиране: Национална мрежа за децата

Роля на организацията: организация – партньор със СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат

Постигнати резултати: Развиване на училище „Христо Ботев“, гр. Кубрат като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център. „Еквилибриум“ чрез излъчен свой модератор – Пламена Стефанова – подкрепи училището в развиването и прилагането на философията на работа, съдейства за развиването на ресурсните материали по проекта и да…

folded-arrow1

Период на изпълнение:  септември – декември 2016 г.

Източник на финансиране: Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и TBI Bank – част от новата търговска кампания на банката „Спорт за по-добър живот на децата“

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Осигуряване на алтернативна терапевтия – хипотерапия за 20 деца с двигателни и ментални затруднения и деца с отклонения в поведението и социална дезадаптация.

Конкретни цели: 

 • Увеличаване на интензитета на терапевтични сесии с децата със специални потребности, при които вече…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: април – юли 2016 г.

Източник на финансиране: Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, чрез Фондация „Велукс“

Роля на организацията: изпълнител, в рамките на кампания на Ноу Хау център за алтернативни грижи, инициирана от група ромски деца, участници в проект  „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“.

Очаквани резултати:

 • Повишена чувствителност у родителите по отношение мястото и ролята на детето в семейната система…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: април 2016 – май 2016

Източник на финансиране: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“

Роля на организацията: изпълнител в партньорство с ЦДГ „Зора“ и ФК „Дракончета“, Русе

Очаквани резултати: Провеждане на спортен празник – демонстрация на футболна тренировка с участието на деца със специални потребности от ЦДГ „Зора“ и деца от масовите групи на детската градина. Да се осигури нужната подкрепа за децата със специални потребности да контактуват с топката и да…

folded-arrow1

Източник на финансиране: средства от кампании по фондонабиране на „Еквилибриум“

Роля на организацията: водеща, в партньорство с Община Русе – Отдел „Образование“; Регионален инспекторат по образованието – Русе; Сдружение „SOS Детски селища България”, Велико Търново.

Очаквани резултати:

 • Да изследваме разбирането на родители и професионалисти, работещи с деца в предучилищна възраст за същността и формите на насилие;
 • Да изпробваме иновативни методи и техники за подобряване на взаимодействието между родители, учители и деца за предотвратяване и преодоляване на агресията сред децата, чрез…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: декември 2015 –  януари 2018

Източник на финансиране: Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Роля на организацията: партньор на Община Русе

Очаквани резултати:

 • Информирани жени от ромски произход (около 400) в репродуктивна възраст чрез беседи и срещи в неформална атмосфера и оказан подкрепа и придружаване на жените (най-малко 50), направили здравословен репродуктивен избор до медицински услуги на АГ специалист.
 • Осигурени 4 пренатални прегледа за най – малко 50 бременни здравно неосигурени…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: септември 2015 – декември 2015

Източник на финансиране: Международната мрежа за ранно детско образование и грижа International StepbyStepAssociation (ISSA)

Роля на организацията: подизпълнител, проектът се реализира от Национална мрежа за децата

Очаквани резултати:

 • Провеждане на обучително-дискусионен семинар в София и посещение на практика (отново в София) в края на септември, посещение на практика при партньорска организация от Македония, провеждане на кръгла маса по темите, свързани с ранно детско развитие през ноември/ декември.

Конкретни цели:  да…

folded-arrow1

Период на изпълнение: април 2015 –  юни 2015 година

Източник на финансиране: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

Роля на организацията: подизпълнител; Проектът се реализира от Национална мрежа за децата, в партньорство със сдружение „Дете и пространство” и с Институт за изследване на населението и човека – БАН

Очаквани резултати: Анализ на съществуващите български практики, мерки и инициативи в…

folded-arrow1